Condizioni Animali

Nel nostro albergo gli animali da kompagnia sono i benvenuti.

Nařízení o uznání našich zaměstnanců a 4 zaměstanci

Pokud si přejete, aby jste se mohli rozhodnout, že máte k dispozici jinou osobu, která bude mít právo na ochranu soukromých a soukromých provozovatelů, musí být zajištěno, aby byly splněny následující podmínky: (nařízení o zvířatech):

Presso il nostro hotel gli animali da compagnia sono ammessi, previa comunicazione;
Negli spazi comuni dell'albergo, gli animali devono essere portati al guinzaglio o in una gabbia;
V ogni kameru è consentito avere massimo un animal;
Klienti poskytují přístup ke všem zvířatům, živým zvířatům, živým zvířatům a zvířatům;
E 'assolutamente vietato far salire l'zvířat sui letti, poltrone, sedie, tavoli atd .;
Nelé kamery na zvířatech, které nejsou součástí tohoto zařízení;
Domácí zvířata se odvíjely odděleně od domova v režimu s omezenou životností. Chybějící živočichy provokují tropickou nehodu, a to i nadále. Likvidace může být spojena s narušením rušení jiných osob;
I vlastníci živočišného druhu jsou zodpovědní za to, že jsou zodpovědní za daně, pokud jde o odvoz živých zvířat.

La Direzione